Dwa dni opieki nad dzieckiem – komu się należą?

autor: Agata Cygan - Kukla | 19.11.2014

Masz prawo do dwóch dni zwolnienia z pracy, za które otrzymasz pełne wynagrodzenie. Czy musisz spełnić dodatkowe warunki, by uzyskać takie zwolnienie?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, zatrudnionemu rodzicowi przysługuje prawo do dwóch dni zwolnienia z pracy w ciągu roku, za które otrzymuje pełne wynagrodzenie. Może je wykorzystać na dowolny cel, związany z wychowywaniem dziecka, także na jego ewentualną chorobę. Nie obowiązuje żaden termin, w którym rodzic musi złożyć wniosek o zwolnienie – jeśli pojawi się taka potrzeba, może to zrobić nawet w ostatnim momencie, zaś pracodawca jest zobowiązany jego prośbę przyjąć.

Komu się należą dwa dni opieki nad dzieckiem?

Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem należą się:

 • rodzicowi dziecka w wieku do lat 14.;
 • rodzicowi dziecka chorego lub zdrowego;
 • rodzicowi biologicznemu, rodzicowi adopcyjnemu, rodzicowi zastępczemu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu;
 • rodzicowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, bez względu na wymiar czasu pracy czy system czasu pracy, w jakim jest zatrudniony;
 • rodzicowi zatrudnionemu w dowolnym momencie – niezależnie od tego, jak długi jest jego staż pracy;
 • rodzicowi, którego współmałżonek jest zatrudniony;
 • rodzicowi, którego współmałżonek nie jest zatrudniony;
 • rodzicowi, którego współmałżonek przebywa na urlopie macierzyńskim albo wychowawczym;
 • rodzicowi, który nie uzasadnił pracodawcy przyczyn swojej decyzji.

Komu się nie należą?

Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem nie należą się:

 • rodzicowi dziecka w wieku powyżej 14. lat;
 • rodzicowi, którego współmałżonek wykorzystał to uprawnienie;
 • rodzicowi, który nie wykorzystał dni wolnych w danym roku – nie istnieje możliwość przeniesienia ich na rok kolejny w celu zwiększenia puli wolnego;
 • rodzicowi z tytułu posiadania większej liczby dzieci – bez względu na to, czy pracownik wychowuje jedno, dwoje, troje czy więcej dzieci, może skorzystać tylko z dwóch dni wolnego;
 • rodzicowi, który został pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej.

Jak ubiegać się o urlop ?

Aby skorzystać z prawa do 2-dniowej opieki nad dzieckiem pracownik jest zobowiązany do złożenia w miejscu pracy odpowiedniego oświadczenia np:

Wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi 2 dni opieki nad dzieckiem zgodnie z art.188 kodeksu pracy w dniach … roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry