Książeczka zdrowia dziecka

Chcesz wiedzieć, czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo? Sprawdź!

Sprawdź

Jak czytać siatki centylowe?

Siatki centylowe pozwalają sprawdzić rozwój fizyczny Twojego dziecka. Wprowadzając datę urodzenia dziecka, aktualną wagę i wzrost oraz zaznaczając jego płeć, możesz sprawdzić, czy rozwija się prawidłowo w porównaniu z rówieśnikami.

Po wypełnieniu danych na wykresie zostaje wyznaczony centyl, w którym mieści się Twoje dziecko.

Cały obszar siatki, znajdujący się pomiędzy 3. a 97. centylem, to granice normy. Centyl 50. określa średni wzrost i wagę, górną granicę wyznacza 97. centyl (dzieci wysokie i ciężkie), granicę dolną stanowi centyl 3. (dzieci niskie i ważące mało). Jeśli jest to np. centyl 25., oznacza to, że dziecko jest lżejsze/niższe od 75% równolatków jego płci, a cięższe/wyższe od 25% (w zależności, czy nanosimy dane na siatkę wagi czy wzrostu). Jeśli krzywa znajduje się w górnych lub dolnych granicach normy centylowej, nie ma powodu do niepokoju – Twoje dziecko jest po prostu większe lub mniejsze, tęższe bądź chudsze, niż przeciętny rówieśnik.

Niepokojące jest, gdy dochodzi do dużej dysproporcji w krzywych – np. wzrost dziecka znajduje się powyżej 75. centyla, a waga poniżej 10. Inne alarmujące sytuacje to: nagły przeskok do innego centyla, zahamowanie wzrostu czy duży spadek wagi.

Uwaga! Duże rozbieżności wymagają konsultacji lekarskiej.

Źródło: Siatki centylowe do oceny rozwoju semantycznego dzieci i młodzieży, Opracowanie Z. Niedźwiedzka, I. Palczewska, Instytut Matki i Dziecka 1999 r.

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry