L4 na dziecko – wynagrodzenie i ubezpieczenie

autor: Agata Cygan - Kukla | 12.11.2015

Komu, w jakiej sytuacji i w jakim wymiarze przysługuje zwolnienie lekarskie na chore dziecko?

L4 to powszechnie stosowana nazwa zwolnienia lekarskiego, kojarzona przede wszystkim z zaświadczeniem wystawianym przez lekarza, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika z powodu własnej choroby. Tymczasem, powodem wystawienia L4 może być także konieczność zapewnienia opieki choremu dziecku.

Kiedy L4 na dziecko?

L-4 na dziecko to po prostu zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego, który przysługuje rodzicowi w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku dziecka w wieku do lat 8, zasiłek nie jest uzależniony od stanu jego zdrowia – wystarczą szczególne okoliczności, jak np. zamknięcie szkoły, żłobka czy choroba niani oraz to, że w danym gospodarstwie domowym nie ma innej osoby, która mogłaby zapewnić dziecku opiekę.

W przypadku dziecka do lat 2. nie ma znaczenia także obecność innych osób – rodzic ma prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko w każdej sytuacji. W przypadku dziecka powyżej lat 8. – zasiłek przysługuje tylko w sytuacji jego choroby.

Sprawdź: Opieka nad przewlekle chorym dzieckiem a praca

Wynagrodzenie w czasie zwolnienia

W czasie przebywania na zwolnieniu pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy czyli 80% podstawy normalnego wynagrodzenia (średnie wynagrodzenie/przychód za okres 12 m-cy poprzedzających jego wypłatę). Wyjątkiem są zwolnienia w okresie ciąży, spowodowane wypadkiem w drodze do pracy/z pracy lub w przypadku poddania się badaniom/zabiegom związanym z oddaniem komórek, tkanek, narządów (wówczas pracownikowi przebywającemu na L4 należy się 100% wynagrodzenia).

By otrzymać wynagrodzenie w pełnym, przysługującym w tym czasie wymiarze (80 lub 100% w zależności od sytuacji), pracownik musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie w przeciągu 7 dni. Zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, ale w danej sytuacji wypłaca się go tylko jednemu z rodziców.

Podstawą ubezpieczenie

By otrzymać zasiłek opiekuńczy w czasie przebywania na zwolnieniu rodzic musi opłacać ubezpieczenie chorobowe. Ma je każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale osoby prowadzące własną działalność bądź zatrudnione na umowę zlecenie muszą zadbać o nie samodzielnie. Także osoby zatrudnione na umowę o dzieło nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Dokumentem, który pozwoli uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko, jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA.

Sprawdź: Dwa dni opieki nad dzieckiem – komu się należą?

Jak długo?

Zasiłek opiekuńczy w czasie zwolnienia na dziecko przysługuje w wymiarze nie większym niż 60 dni w jednym roku kalendarzowym – w przypadku, gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem zdrowym lub chorym do lat 8. oraz dzieckiem chorym do lat 14. W przypadku dziecka w wieku starszym zasiłek jest wypłacany nie dłużej niż przez 14 dni w jednym roku kalendarzowym.

Uwaga! Jeśli zwolnienie przekroczy 60/14 dni, zasiłek nie jest już wypłacany.

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry