Niania. Co powinna zawierać umowa z nianią?

autor: Agnieszka Fijałkowska, agencja Nasze Nianie; Alicja Szmigiel, ekspert Baby Land | 14.04.2015

Bycie profesjonalną nianią może być opłacalnym zajęciem, o ile traktuje się je poważnie. W tej pracy można popełnić błędy, których rodzice nie wybaczą opiekunce, ale jeśli znajdą tą właściwą, zapłacą więcej, aby ją przy sobie zatrzymać. Jak polscy rodzice wybierają dobrą nianię i jak ją sprawdzają?

Zatrudnienie niani, to zwykle niełatwa decyzja dla rodziców. Nic dziwnego, w końcu chodzi zostawienie dziecka z mniej lub bardziej, ale jednak „obca” osobą. Kiedy nie mogą skorzystać z pomocy babci lub sprawdzonej, zaufanej opiekunki, czujnie testują nowo zatrudnione kandydatki. Objawy, które powinny wzbudzić podejrzliwość rodziców, to  kłopoty dziecka ze snem i koszmary, bojaźliwość i niechęć do zostawania z nową nianią.

Podglądanie opiekunki

Jeśli pojawia się taka sytuacja, a rozmowa z nianią nie daje odpowiedniego rezultatu, rodzice sięgają po bardziej radykalne rozwiązania.

W takich sytuacjach rodzice często montują w domu podsłuchy i kamery. Może się wtedy okazać, że opiekunki na przykład cały dzień nie odzywają się do dzieci, czy dzwonią do koleżanek obgadując pracodawców, szarpią dziecko, czasem zdarza się też kradzież – mówi Agnieszka Fijałkowska z agencji Nasze Nianie. Agencje niań znają wiele takich historii, ponieważ to do nich często trafiają rodzice po męczących przeprawach z opiekunkami.

Podsłuch i podglądanie nie jest legalne – jeśli nie informuje się o tym osoby podglądanej, ale czasem to jedyny sposób, żeby rodzice mogli poznać przyczyny zmiany zachowania dziecka. Niektóre nianie zgadzają się na kamerę i zazwyczaj tym można zaufać.

Na Zachodzie w tym celu wykorzystywane są elektroniczne nianie z funkcją podglądu. Spotkałam się też z informacjami, że żony kontrolują w ten sposób nie tylko dziecko, ale przy okazji, sprawdzają co robi w domu ich mąż – mówi Alicja Szmigiel, ekspert Baby Land. – W Polsce kobiety korzystają zazwyczaj ze standardowych elektronicznych niań, bez funkcji podglądu – dodaje. Elektroniczna niania ma oczywiście zupełnie inny cel, bo nie zastąpi kontaktu z żywa osobą. Jest użytecznym narzędziem, które kontroluje czy dziecko śpi i kiedy się budzi, dzięki któremu rodzice zyskują chwilę czasu dla siebie, bo mogą przebywać w innych pomieszczeniach i zajmować się swoimi sprawami.

Niania na pedagogice

Zaufanie do niani to podstawa, ale rodzi się ono często dopiero w trakcie współpracy. Mimo, że opiekunek w Polsce jest dużo, nie jest łatwo znaleźć odpowiednią osobę. Rodzice zazwyczaj szukają ich przez portale i rozpytują wśród znajomych.

14836678049_af0c193921_b

Idealna niania powinna mieć predyspozycje do pracy z maluchami i lubić je. Powinna być cierpliwa, wyrozumiała i empatyczna, a do tego kreatywna i komunikatywna. Ważne jest również doświadczenie, chociaż dla części rodziców wystarczy fakt, że niania opiekowała się wcześniej rodzeństwem lub dziećmi kogoś z rodziny. Najważniejszym kryterium jest sposób, w jaki opiekunka odnosi się do dziecka i to, czy potrafi złapać z nim kontakt. W dalszej kolejności liczy się „chemia” między nią a rodzicami, czyli nić porozumienia. Jeśli oprócz tego, poprzez zabawę, edukację i podejście wychowawcze niania dba i wspiera rozwój dziecka – może być tą idealną. Dlatego na tym rynku pracy wzięcie mają studentki lub absolwentki pedagogiki.

Zawodowe wpadki

Z informacji, jakie napływają od rodziców do agencji zatrudniających nianie wynika, że najczęstszymi błędami, które popełniają opiekunki, jest niestawienie się w pracy bez wcześniejszego poinformowania o tym. Nagła nieobecność opiekunki powoduje duży zamęt w życiu rodziców, ponieważ wtedy jedno z nich musi zostać z dzieckiem w domu. Często odbywa się to kosztem spraw zawodowych. Taka zawodowa „wpadka” w jednej chwili dyskwalifikuje opiekunkę, bo dowodzi jej nieodpowiedzialności. Ważne są też szczegóły – to, czy niania myje ręce zanim zacznie się zajmować dzieckiem, czy sprząta po sobie, a nawet to, czy nie wyjada jedzenia z lodówki.

Pensja, jak na etacie

W Polsce opiekunkami do dzieci zazwyczaj są kobiety do 25 roku życia, często studentki. Drugą grupą niań są kobiety koło 50-tki, często na emeryturze. Z uwagi na wiek różni je doświadczenie, co jest zaletą kobiet starszych, ale młode dziewczyny również mają cechy pożądane przez rodziców szukających opiekunki. Osoba niedoświadczona może być bardziej kreatywna od doświadczonej, mocniej zaangażowana w wymyślanie zabaw i bardziej się starać, żeby zdobyć dobre referencje.

Warto być dobrą nianią, bo zarobki w tym zawodzie wcale nie muszą być niskie. Profesjonalna opiekunka może zarobić miesięcznie nawet 3 tys. złotych.

***

Legalnie i bezpiecznie:

Od 1 października 2011 roku obowiązuje Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Według niej, między rodzicami a nianią, może zostać zawarta umowa uaktywniająca ustalająca szczegóły opieki nad dzieckiem.

6851817474_c80700776d_o

Ustawa jest korzystna dla rodziców, ponieważ ciężar odprowadzanych składek ubezpieczeniowych za opiekunkę przenosi na ZUS. Z budżetu państwa pokrywane jest ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i zdrowotne opiekunki. Wysokość składki naliczana jest od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wyższe od ustalonego najniższego wynagrodzenia, dopłatę do składek ponosi rodzic.

Warunki skorzystania z umowy uaktywniającej:

 • oboje rodzice muszą pracować zawodowo, w przypadku osoby, samotnie wychowującej dziecko również jest to warunek konieczny;
 • umowa może zostać zawarta do opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat;
 • wyjątkowo, jeśli dziecko nie może uczęszczać do przedszkola, bo np.: nie dostało się do niego, a w gminie nie ma prywatnego przedszkola, okres odprowadzania składek do ZUS zostaje przedłużony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata;
 • zgłoszenie niani do ZUS musi się odbyć w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy;
 • nianią może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;
 • umowa może zostać podpisana na dowolny okres czasu.

Umowa powinna zwierać:

 • strony umowy;
 • cel i przedmiot umowy;
 • czas i miejsce sprawowania opieki;
 • liczba dzieci powierzonych opiece;
 • obowiązki niani;
 • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty;
 • czas, na jaki umowa została zawarta;
 • warunki, sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Ustawa dopuszcza zatrudnienie jako niani osoby spokrewnionej z dzieckiem.

 

fot. amanda tipton It’s hot Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0); amanda tipton Mama’s birthday Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry