Rodzice pracujący na zmiany a opieka nad chorym dzieckiem

autor: Agata Cygan - Kukla | 11.12.2015

Praca w systemie zmianowym jest dla rodziców szczególnie niekomfortowa w przypadku, kiedy zachoruje dziecko. Jak wówczas zapewnić stałą opiekę choremu maluchowi i jak interpretować zasady, dotyczące zasiłku opiekuńczego? Opieka nad chorym dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy a opieka nad chorym dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy to uprawnienie, przysługujące rodzicowi z ubezpieczenia chorobowego. W sytuacji, kiedy pracownik musi pozostać w domu, by zapewnić opiekę członkowi rodziny, np. dziecku, nie traci zupełnie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy, ale otrzymuje 80 proc. regularnej pensji. Warunki jego otrzymania różnią się jednak, w zależności od wieku dziecka. W przypadku dziecka do lat 8. zasiłek przysługuje bez względu na to, czy do nieobecności w pracy zmusza rodzica choroba dziecka czy też inna nieprzewidziana sytuacja (np. choroba niani, zamknięcie przedszkola), w przypadku dziecka starszego – jest udzielany tylko z uwagi na chorobę dziecka.

Istnieje jeszcze jeden warunek, który trzeba spełnić, by móc skorzystać z zasiłku opiekuńczego – jeśli dziecko ma więcej niż 2. lata, do jego pobrania uprawnia nas tylko argument, że w danej sytuacji nie ma innych domowników, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Praca w systemie zmianowym a zasiłek opiekuńczy

Do pobrania zasiłku w danej sytuacji uprawniony jest jeden rodzic – ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Jak jednak spełnić warunek, dotyczący braku innych członków rodziny, mogących zapewnić opiekę, jeśli drugi rodzic pracuje na zmiany i jest obecny w domu pomiędzy dyżurami? Czy wówczas zasiłek również przysługuje?

W sytuacji, kiedy jedno z rodziców lub oboje pracują w systemie zmianowym, wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, w którym:

  • rodzice pracują na tych samych zmianach;
  • rodzice pracują na różnych zmianach, ale dziecko pozostawałoby bez opieki z uwagi na częściowe zazębianie się godzin ich pracy bądź godzin dotarcia do pracy i z pracy;
  • rodzice pracują na różnych zmianach, ale jeden z ich odpoczywa po nocnej zmianie (nie jest domownikiem, który mógłby zapewnić dziecku należytą opiekę).

rodzice-pracujący-na-zmiany-a-opieka-nad-chorym-dzieckiem1

Ustalając więc prawo rodziców do pobrania zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, bierze się pod uwagę harmonogram czasu ich pracy i to na jego podstawie ustala się, w których dniach pracownik wnioskujący o zasiłek musi/nie musi zapewniać osobistej opieki choremu dziecku (ze względu na obecność drugiego rodzica).

Sprawdź: Zasiłek opiekuńczy dla rodzica na chore dziecko

Za które dni należy się wam zasiłek?

Dla zobrazowania tej zasady, spójrzmy na przykład:

Matka chorego dziecka przedłożyła pracodawcy zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania osobistej opieki nad synem. W tym czasie pracowałaby codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, podczas gdy jej mąż pracuje w następujących godzinach:

  • w poniedziałek rozpoczyna zmianę o 23.00,
  • we wtorek kończy zmianę o 7.00,
  • w środę pracuje od 15.00 do 23.00,
  • w czwartek rozpoczyna zmianę o 23.00,
  • w piątek kończy zmianę o 7.00.

Matka może wnioskować o zasiłek za wtorek, środę i piątek. Jak to wytłumaczyć? W poniedziałek matka wróci do domu, zanim ojciec wyjdzie do pracy, więc zasiłek się nie należy. We wtorek jednak ojciec nie jest domownikiem, mogącym zapewnić dziecku należytą opiekę – odpoczywa po pracy na nocnej zmianie. W środę – mimo że rodzice pracują na innych zmianach, chore dziecko pozostawałoby bez opieki na czas dojazdu do pracy/powrotu z pracy. W piątek – powtarza się sytuacja, która miała miejsce we wtorek.

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry