Zasiłek opiekuńczy dla rodzica na chore dziecko

autor: Agata Cygan - Kukla | 08.04.2015
Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko polega na zwolnieniu rodzica od wykonywania pracy zawodowej z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorą pociechą. Kiedy przysługuje, jakie warunki należy spełnić, by go otrzymać i jak się o niego starać?

Kiedy przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi w sytuacji konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:

 • w przypadku dziecka do lat 2. nie ma znaczenia to, czy inni członkowie rodziny mogliby taką opiekę zapewnić czy też nie;
 • w przypadku dziecka powyżej 2. lat, zasiłek przysługuje wyłącznie pod warunkiem, że w danej sytuacji nie ma innych członków rodziny, mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę;
 • w przypadku dziecka do lat 8. zasiłek nie jest uzależniony od jego choroby – wystarczą szczególne okoliczności (np. zamknięcie szkoły, choroba niani itp.);
 • w przypadku dziecka powyżej lat 8. zasiłek przysługuje w sytuacji jego choroby.

Zasiłek przysługuje w wymiarze nie większym niż 60 dni w danym roku kalendarzowym, jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem zdrowym lub chorym do lat 8. oraz dzieckiem chorym do lat 14. W przypadku dziecka w wieku starszym lub innego członka rodziny, wynosi nie więcej niż 14 dni w danym roku kalendarzowym. Wysokość zasiłku stanowi 80 proc. jego podstawy (średnie wynagrodzenie/przychód za okres 12 m-cy poprzedzających jego wypłatę).

Jakie warunki musisz spełnić?

By móc się starać o świadczenie osoba musi:

 • podlegać ubezpieczeniu chorobowemu;
 • być rodzicem chorego dziecka lub małżonkiem rodzica chorego dziecka, rodzicem adopcyjnym lub prawnym opiekunem;
 • przebywać z chorym dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uwaga! Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wypoczynkowego, ani za okres, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych.

Jak się o niego starać?

Zasiłek w danej sytuacji przysługuje tylko jednemu rodzicowi. By go otrzymać musi on jednak złożyć stosowne dokumenty:

 • wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15;
 • w przypadku dziecka chorego – zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA;
 • w przypadku pracowników – zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3;
 • w przypadku pozostałych ubezpieczonych – zaświadczenie na druku ZUS Z-3a;
 • w przypadku dziecka powyżej 14 lat – oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym dzieckiem;
 • w sytuacji, kiedy opieka jest sprawowana w czasie pobytu za granicą – zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego w tłumaczeniu na język polski (chyba, że zaświadczenie wystawione jest w państwach UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – wówczas tłumaczenie niepotrzebne).

Uwaga! W przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników, wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć w jednostce ZUS (właściwą ze względu na siedzibę płatnika składek). W przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników, o zasiłek opiekuńczy należy się starać u pracodawcy.

@ śledź nas na instagramie
powrót do góry